Publicaties

Toekomstperspectieven voor reumaonderzoek en de rol van het FWRO
Het reuma-onderzoek boekte de voorbije jaren belangrijke vooruitgang.