Grote gift 3MFonds: geef u stem aan het FWRO en lees meer over het ingediend project

Klik hier & stem:

solutions.3mbelgie.be/wps/portal/3M/nl_BE/Kijk3M/look3M/fonds/grotegift/genomineerdenBE/detail/

 
1 op 1000 kinderen in België lijdt aan Kinderreuma. Aan al deze jonge kinderen en adolescenten, evenals aan hun ouders, willen we de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan een uitzonderlijke activiteit waar ze de gelegenheid zullen krijgen elkaar te ontmoeten en te ontdekken dat ze, zelfs met beperkingen, voluit moeten kunnen participeren aan het familiaal leven, studies, opleidingen, sport, vrije tijd en later aan een volwaardig professioneel leven. 
 
Op 8 juni 2014 zullen jonge adolescenten met reuma de kans krijgen om, in Mons, samen met een hele reeks Bekende Belgen (o.m. Marc Sluszny, Kamagurka die peter is van de patiëntenvereniging Jong en Reuma van ReumaNet) mee te helpen om het wereldrecord PINO-fietsen te breken. Op die manier hopen we om deze jongeren met functionele beperkingen, die zich in de wat moeilijke periode bevinden van de overgang van kind naar adolescent en jong volwassen zijn, een boost van zelfvertrouwen in hun eigen mogelijkheden te geven. Het is ook heel belangrijk om hierbij te onderstrepen dat het 'in beweging blijven', ook met een aantal beperkingen, heel belangrijk is.
 
Indien dit project weerhouden wordt voor de Grote Gift van het 3MFonds zal het toegekend bedrag, zo mogelijk, verdubbeld worden met een matching grant, afkomstig van de benefiet/wereldrecord in Mons.
 
De integrale som zal naar een wetenschappelijk onderzoek gaan omtrent de verbetering van de participatie van jonge adolescenten met reuma op familiaal, sportief, sociaal en professioneel vlak. Dit onderzoek zal geleid worden door Dr. Rik Joos, kinderreumatoloog en voorzitter van de werkgroep kinderreumatologie van de Koninklijke Belgische Vereniging van Reumatologie (KBVR), samen met zijn collega's kinderreumatologen uit de andere Belgische onderzoekcentra's.